Tá tú anseo: An Leabharlann > Leabhair a Foilsíodh

Present Tense Words & Pictures: poems and photographs from County Mayo curtha in eagar ag Macdara Woods agus Jim Vaughan

Buy this book.

Picture of Present Tense Words & Pictures: poems and photographs from County Mayo curtha in eagar ag Macdara Woods agus Jim Vaughan .

Tugann an foilseachán seo léargas álainn dúinn ar Mhaigh Eo sa 21ú haois. Is trí phróiseas oscailte taiscthe a cuireadh an leabhar i dtoll a chéile, rud a spreag glórtha agus íomhanna úra chun teacht chun tosaigh. Is é aidhm an chnuasaigh ná filíocht agus grianghraif ón gcontae seo a chur ar taispeáint, agus ba é ball den Aosdána, Macdara Woods, agus léachtóir grianghrafadóireachta Jim Vaughan, a chur i dtoll a chéile.

Bhí réimse na bpeirspictíochtaí óna glacadh míreanna don bhailiúchán seo gan teorainn, agus ina measc gheofaí íomhanna ó thíortha eile agus briathra ó theangacha eile, rud a léiríonn an saibhreas agus an éagsúlacht atá i Maigh Eo faoi láthair.

Táthar ag súil go mbainfidh gach duine sult as an leabhar seo, ach go roinnfear go háirithe é le daoine nach mbeadh cur amach acu ar Mhaigh Eo mar atá sí sa lá atá inniu ann. Is faoi bhrat na n-athruithe uile a fheictear sa saol a aimsítear na gnéithe sin nach n-athraíonn choíche: áilleacht an dúlra, suairceas agus athléimneacht na ndaoine, agus an misneach chun bealaí úra léirithe mothúchán a aimsiú.

Is toradh na comhpháirtíochta idir Seirbhís Leabharlainne Chontae Mhaigh Eo agus Seirbhís Ealaíon Chontae Mhaigh Eo é an leabhar seo.
(Aistriúchán ar shliocht leasaithe as brollach le Gerry Coyle, Cathaoirleach, Comhairle Contae Mhaigh Eo)

Aithneofar roinnt de na híomhánna agus na tagairtí sa leabhar seo: Cruach Phádraig, Acaill, Cathair na Mart agus Caisleán an Bharraigh mar shampla. Corróidh siad idir dhaoine a sheas sna háiteanna seo agus daoine nár sheas. Ach tá túir adhlactha san Iaráin, iarnróid sa Chosaiv agus cistineacha sa Bhrasaíl le feiceáil ann le hais an tSuibhnigh in Iorras, Rós Mhaigh Eo agus coraíocht láimhe i nGaoth Sáile. Ar an gcaoi chéanna, tá filíocht Ghaeilge, Bhéarla agus Ghearmáinise againn: rud a léiríonn, le cuidiú Dé, ilghnéitheacht an tsaoil sa lá atá inniu ann.

Tá clú agus cáil ar go leor de na filí sa leabhar seo, díreach mar atá saothar go leor de na grianghrafadóirí anseo curtha i gcló i gcéin is i gcóngar, ach lena hais siúd tá daoine ann agus is é seo a gcéad fhoilseachán riamh. Braithimid gur cruinne an léargas a thugtar ar an gContae dá bharr.
(Aistriúchán ar shliocht ón mbrollach le Macdara Woods agus Jim Vaughan)

Clúdach crua, 165 leathanach, ISBN 0951962485
Foilsithe 2006, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
©Mayo County Council
LUACH €15 (costas poist san áireamh)

Fill ar liosta iomlán na bhfoilseachán