Tá tú anseo: An Leabharlann > Foilseacháin > Pleananna

Plean Forbartha na Leabharlainne, 2011-2014

Faisnéis chúlra faoi Phlean Forbartha na Leabharlainne

Feidhmíonn seirbhís leabharlainne Mhaigh Eo trí ghréasán de 15 bhrainse, chomh maith le trí dhornán seirbhísí pobail atá sa Chnoc Mór, i mBaile an Chaisil, Inis Toirc, agus Cliara, agus trí sheirbhís leabharlainne do scoileanna. Tagann seirbhís leabharlainne Mhaigh Eo faoi scáth na Stiúrthóireachta um Chultúr, Oideachas, Oidhreacht agus Gnóthaí Corparáideacha de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Tá sé de dhualgas reachtúil orainn faoi Alt 78 an Achta Rialtais Áitiúil, 2001, plean forbartha leabharlainne a ullmhú. Tugadh aird bhreithiúnach ar chuspóirí na bpleananna a leanas agus an plean seo á réiteach:

Plean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2010-2014

Straitéis Chomhtháite Bhord Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2002-1012

Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2008-2014

Plean Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2011-2014

Dréachtphlean Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2011-2016

€2,859,873 an buiséad a bhí ag an leabharlann in 2010 chun a cuid seirbhísí a sholáthar. Íocadh an fhoireann as sin agus bhí ciste leabhar ar fiú €257,160 é mar chuid de chomh maith. Tá 50 duine fostaithe ag seirbhís leabharlainne Mhaigh Eo, bainisteoir lánaimseartha Bhailiúchán Sheáin Uí Chléirigh ina measc. Bhí beagnach 27,000 duine ina mball den leabharlann in 2010, agus tógadh 572,000 leabhar ar iasacht. Cuireadh 72,000 seisiún ríomhaireachta in áirithe le linn na bliana. Reáchtáltar breis is 300 imeacht in aghaidh na bliana mar chuid de chlár cultúrtha na leabharlainne, agus mealltar tuairim is 365,000 duine isteach sa leabharlann gach bliain.

Gliogáil ar na naisc a leanas chun an cháipéis iomlán a léamh (osclaítear fuinneog úr; Acrobat Reader de dhíth)

Mayo County Library Development Plan 2011-2014‌  

Leabharlann Chontae Mhaigh Eo Plean Forbartha 2011-2014‌