Tá tú anseo: An Leabharlann > Foilseacháin > Plean Forbartha Leabharlainne 2017-2021

Plean Forbartha Leabharlann Chontae Mhaigh Eo 2017-2021

Plean Forbartha Leabharlainne 2017-2021: Aighneachtaí á lorg

Tá Leabharlann Mhaigh Eo ag iarraidh cloisteáil uait!

 

Céard is maith leat faoi do leabharlann? An bhfuil aon mholtaí agat leis an tseirbhís leabharlainne a fheabhsú? Sa chás nach n-úsáideann tú do leabharlann áitiúil, cén fáth?

Tá Leabharlann an Chontae ag iarraidh cloisteáil uait. Tá Leabharlann Chontae Mhaigh Eo ag lorg tuairimí an phobail i dtaobh ár seirbhíse. Ba mhór againn do bharúil faoin tseirbhís mar atá sí faoi láthair agus faoi na forbairtí ar mhaith leat a fheiceáil uirthi.  

Tá an leabharlann ag cur plean forbartha 5 bliana i dtoll a chéile a bheidh mar bhonn le fís agus forbairt na seirbhíse go ceann 2021. Ba mhór againn dá gcuirfeadh sibhse, muintir an phobail agus grúpaí ábhartha, bhur dtuairimí faoi threo na leabharlainne amach anseo in iúl dúinn; a léiriú dúinn céard a cheapann sibh i ndáiríre faoin leabharlann áitiúil agaibh agus cén chaoi arbh fhéidir í a fhorbairt le freastal do riachtanais féin agus ar riachtnais an phobail.

Dúirt Austin Vaughan, Leabharlannaí an Chontae: “Bhí plean againn a chlúdaigh an tréimhse idir 2011 agus 2015, agus d’eascair cuid mhaith rudaí dearfacha as: ballraíocht saor in aisce, ríomhleabhair agus closleabhair a chur ar fáil, banc uirlisí ceoil, breis seirbhísí do pháistí, agus leanúint de bhailiú agus caomhnú chultúr scríofa, fótagrafach agus béil an chontae. Tógadh agus osclaíodh leabharlann agus ionad cultúrtha nua i mBéal Átha na Muice le linn thréimhse an phlean sin chomh maith. Chun coinneáil orainn sa ghort seo, áfach, táimid ag tabhairt seans do gach duine a gcuid a rá maidir le todhchaí Sheirbhís Leabharlainne Mhaigh Eo. Teastaíonn bhur gcúnamh uainn chun barr feabhais a chur ar an tseirbhís seo againne."

Bhí an méid a leanas le rá ag Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, an Comhairleoir Al McDonnell: "Aithníonn Comhairle Contae Mhaigh Eo gur croílár an phobail é greásán na leabharlann poiblí, agus táimid ag iarraidh ar dhaoine aonair, grúpaí agus eagraíochta moltaí a dhéanamh maidir leis an gcaoi ar mhaith leo go ndéanfar forbairt ar an tseirbhís leabharlainne sna blianta amach romhainn.  Mar b’amhlaidh leis an bplean a tháinig roimhe, is spéis linn go háirithe aighneachtaí ó dhaoine nach n-úsáideann an leabharlann ró-mhinic nó ar chor ar bith. Tá seirbhísí na leabharlainne poiblí ar fáil do chuile dhuine gan eisceacht."

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh go dtí 28 Feabhra 2017 ar na bealaí a leanas:

TOSAIMÍS AN COMHRÁ FAOI LEABHARLANNA