Tá tú anseo: An Leabharlann > Céard atá ar siúl...

What's On

Léachtaí Béaloidis i Leabharlann Mhaigh Eo (Leabharlanna Mhaigh Eo)

Date(s): 25 Lúnasa 2017 Uaireanta thíosluaite

For More Information, Contact:


Email: eotoole@mayococo.ie
Phone: +353 (0)94 9047923

Details:

Éist le bealaí ar féidir leat cuidiú le hoidhreacht chultúir na hÉireann a chaomhnú, bíodh sé trascríobh a dhéanamh ar bhéaloideas ó na 1930í le meitheal dúchas.ie nó taifead a dhéanamh ar mhionlogainmneacha le meitheal logainm.ie. Mar chuid den tSeachtain Oidhreachta, tá Leabharlann Mhaigh Eo ag eagrú sraith léachtaí i gceithre cinn dár mbrainsí maidir le bailiúchán béaloidis na scol agus an chartlann logainmneacha. An Dr Hugh Rowland ó DCU a thabharfaidh na léachtaí seo agus cuirfear fáilte roimh chách.

Tugann meitheal dúchas.ie deis do dhaoine ábhar béaloidis a bhailigh daltaí scoile le haghaidh Chnuasach Bhéaloideas Éireann sa 1930í a thrascríobh. Bhí an bailiúchán seo ar na tograí sluafhoinsithe da léithéid ba rathúla ar domhan. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.duchas.ie/en/meitheal/. Spreagann meitheal logainm.ie daoine chun taifead a dhéanamh ar mhionlogainmneacha agus iad a roinnt. Iarrtar ar an bpobal mionlogainmneacha – ainmneacha páirceanna mar shampla – a chlárú ar fhoirm shimplí ar líne.Tá tuilleadh eolais ar fáil ar meitheal.logainm.ie.

Leabharlann Chathair na Mart
Am:10.15-11.00 r.n.

 

Leabharlann Chaisleán an Bharraigh
Am: 11.45-12.30

 

Leabharlann Bhéal Átha na Muice
Am: 14.00-14.45

 

Leabharlann Bhéal an Átha
Am: 15.45-16.30

View All Library Events