Tá tú anseo: An Leabharlann > Céard atá ar siúl...

What's On

Tracing the Sublime ~ taispeántas pictiúr agus grianghraf d’áiteanna feadh Shlí an Atlantaigh Fhiáin. (Leabharlann Bhéal an Átha)

Date(s): 16 Meitheamh - 14 Iúil 2017 Le linn ghnáthuaireanta oscailte na leabharlainne.

For More Information, Contact:


Email: bvarley@mayococo.ie
Phone: +353 (0)96 70833

Details:

“Gineann rithim an tsiúil saghas rithim smaointeoireachta, agus déanann an ghluaiseacht tríd an tírdhreach aithris air, nó gríosaíonn sé, sruth an mhachnaimh.” Rebecca Solnit

Tá cleachtadh an ealaíontóra Charlotte Lavelle fréamhaithe i Slí an Atlantaigh Fhiáin, agus tugann sí inspioráid ó luí na talún, ón áilleacht, agus ó choincheap na breáthachta. Bunaithe ar a cuid siúlóidí faoin tuath agus feadh an chósta, déanann sí iarracht áilleacht agus nádúr na háite a nochtadh ina cuid saothair trí shaothar geáitsíoch agus leathanradhairc. Úsáideann sí péint agus marcanna ar scrollaí nó canbhás chun an tírdhreach a chur in iúl ar bhealaí éagsúla.

Téann Charlotte i muinín na grianghrafadóireachta, na sceitseála agus na péinte chun taifead a choinneáil ar a cuid oibre. I measc na n-ábhar a mbíonn sí ag plé leo tá dúch, uiscedhath, aicrileach agus ola ar pháipéar agus canbhás. Is féidir spás a bhrath sna meáin sin, agus cothaíonn rogha gliondrach na ndathanna féith an cheoil sa saothar chomh maith.

Sraith íomhanna den cósta is ea Coastal Photography, ina n-úsáideann sí modhanna íostacha chun fairsinge an Aigéin Atlantaigh agus cósta thiar na hÉireann a chur in iúl. 

View All Library Events