Tá tú anseo: An Leabharlann > Céard atá ar siúl...

What's On

Imeacht de chuid Fhéile Chlann Lir - Mamó agus an Bradán Feasa (Leabharlann Bhéal an Mhuirthead)

Date(s): An Satharn, 27 Bealtaine 2017 12.00 meánlae

For More Information, Contact:


Email: khealy@@mayococo.ie
Phone: +353 (0)9782555

Details:

Mar chuid d'Fhéile Chlann Lir, féile don teaghlach uile, beidh seó puipéad le Carmel Balfe ó Little Gem Puppeteer ar siúl i Leabharlann Bhéal an Mhuirthead. Beir leat do pháistí chun éisteacht agus breathnú ar an bhfinscéal seo faoi Granny and the Salmon of Knowledge. Ócáid saor in aisce is ea seo agus beidh fáilte roimh chách.  Tá tuilleadh eolais ar leathanach facebook Leabharlann Mhaigh Eo.

View All Library Events