Tá tú anseo: An Leabharlann > Céard atá ar siúl...

What's On

How to be Creative le Michael Atavar (Leabharlann Chaisleán an Bharraigh)

Date(s): Dé Luain, 13 Feabhra 2017 7.30 i.n.

For More Information, Contact:


Email: avaughan@mayococo.ie
Phone: +353 (0)94 9047923

Details:

Céard a theastaíonn le bheith cruthaitheach? Cé as a dtagann smaointe maithe? Conas a thosaíonn tú ar an smaonteoireacht? Is féidir tabhairt faoi dhúshlán na cruthaitheachta leis an léacht aonuaire seo i Leabharlann Chaisleán an Bharraigh ar an Luan, 13 Feabhra.  Is cuma pé acu go n-óíbrionn tú in earnáil an ghnó nó go bhfuil tú i do bhall d'fhoirne, nó b'fhéidir go bhfuil dúil phearsanta agat a bheith níos cruthaithí, cuideoidh an léacht seo leis an gcruthaitheacht a mhúscailt ionat.

Bíonn Michael ag soláthar straitéisí dinimiciúla gnó do dhaoine aonair agus do chomhlachtaí. Tá modhanna cruthaitheachta mar croílár an chur chuige aige - cleachtaí, grúpthascanna, agus cluichí a mhúsclaíonn smaointe úra. Tá ceithre leabhar scríofa aige faoin gcruthaitheacht: 'How To Be an Artist', '12 Rules of Creativity', 'Everyone is Creative' agus dhearaigh sé paca cártaí cruthaitheacha dar teideal '210CARDS'.  Sa leabhar is déanaí aige, 'Better Magic - How to Have Creative Ideas in 24 Steps' breathnaíonn sé ar dhúshlán na cruthaitheachta sa lá atá inniu ann do dhaoine aonair, ceannairí cruthaitheach agus lucht gnó.

Bhí sé ina cheannaire ar chúrsaí ag The Tate agus The School of Life, áit ar mhúin sé bealaí éagsúla do dhaoine le bheith cruthaitheach.  Dúirt Miles Hanson faoi: "Tá bua neamhchoitianta ag Michael a bheith idir spreagthach agus phraiticiúil agus é ag obair leat; músclaíonn sé díograis don chruthaitheacht ionat ar bhealach a chothaíonn agus a thacaíonn leat."

Ag an ócáid seo, déanfaidh Michael cur i láthair ar na smaointe atá aige agus beidh sé ag síniú cóipeanna den leabhar 'Better Magic' chomh maith.

Tá sé saor in aisce agus cuirfear fáilte roimh chách.

View All Library Events