Tá tú anseo: An Leabharlann > Céard atá ar siúl...

What's On

Leabharlann Nua Bhéal Átha na Muice (Leabharlann Bhéal Átha na Muice)

Date(s): 26 Márta 2013 

For More Information, Contact:


Email: aobrien@mayococo.ie
Phone: +353 (0)94 9253120

Details:

Leabharlann álainn úr oscailte ag Comhairle Contae Mhaigh Eo i mBéal Átha na Muice. Tá sé suite sa seanstáisiún traeach ar Bhóthar an Stáisiúin, agus mar chuid den fhorbairt tá 300 méadar cearnach de leabharlann mar aon le hionad cultúrtha ina reáchtálfar taispeántais, ceolchoirmeacha agus léachtaí i measc imeachtaí eile. Sa leabharlann féin tá limistéar iasachta do phaistí agus daoine fásta, cnuasach áiseanna tagartha, rannóg staire áitiúla agus limistéar foghlama ar ríomhairí. Tá áiseanna suite ann chomh maith atá feiliúnach don staidéar, taighde agus obair bhaile, agus áit le haghaidh imeachtaí do pháistí ar nós sealanna scéalaíochta agus ceardlanna.

Breathnaigh ar ghriangraif d'oscailt na Leabharlainne nua.

Uaireanta nua oscailte agus sonraí teagmhála.

View All Library Events