Tá tú anseo: An Leabharlann > Céard atá ar siúl...

What's On

Club Leabhar Bhéal an Mhuirthead (Leabharlann Bhéal an Mhuirthead)

Date(s): An tríú Máirt den mhí de ghnáth, ach déan teagmháil leis an mbrainse le bheith cinnte 7:00 i.n.

For More Information, Contact:


Email: khealy@mayococo.ie
Phone: +353 (0)97 82555

Details:

An dtaitníonn leabhair agus léitheoireacht leat? Ní bhuailfeadh an diabhal do scíth a ligint le leabhar maith, agus má tá tú den tuairim chéanna tuige nach dtiocfá linn chuig Club Leabhar Bhéal an Mhuirthead i gcomhair plé taitneamhach agus spéisiúil le daoine eile a bhfuil dúil acu sna leabhair! Cuirfear fáilte roimh baill nua i gcónaí.

Is é Small Island Adventures le Andrea Levy an leabhar a bheidh faoi chaibidil i mí Feabhra 2015.  

Gliogáil anseo chun liosta na leabhar a pléadh cheana a fheiceáil mar aon le líon na réalta a bronnadh orthu.

View All Library Events