Tá tú anseo: An Leabharlann > Céard atá ar siúl...

What's On

13 Márta 2018: Club Leabhar Chaisleán an Bharraigh - Leabharlann Chaisleán an Bharraigh

An bhfuil dúil agat sa léitheoireacht? Ar mhaith leat deis callaireacht a dhéanamh faoin leabhar a bhfuil an iomarca cainte faoi i do thuairim? Nó labhairt faoin leabhar a chur ar bhóthar do leasa thú? Nó an leabhar ar chóir do chuile duine beo a léamh?  Má tá spéis agat ansin, buail isteach chugainn i gClub Leabhar Chaisleán an Bharraigh chun oíche taitneamhach a chaitheamh i bhfochair daoine eile a bhfuil spéis acu i leabhair. Is é The Invisible Crowd le Ellen Wiles an leabhar a bheidh faoi chaibidil i mí an Mhárta 2018.


An Chéadaoin, 7 Márta 2018: Club Leabhar Bhéal Átha hAmhnais - Leabharlann Bhéal Átha hAmhnais

An bhfuil dúil agat sa léitheoireacht?  Má tá, bí linn i Leabharlann Bhéal Átha hAmhnais i gcomhair ár gClub Leabhar, cruinniú neamhfhoirmiúil de dhaoine a bhfuil spéis acu i leabhair.

Is é The Scandal le Fredrik Backman an leabhar a bheidh faoi chaibidil ag cruinniú mhí an Mhárta.


15 Feabhra - 8 Márta 2017: Minding Ourselves, Cúrsa i gcothú meabhairshláinte - Leabharlann Chaisleán an Bharraigh

Cé chomh maith is atá tú ag tabhairt aire do do mheabhairshláinte? Céard is féidir leat a dhéanamh gach lá chun aire níos fearr a thabhairt duit féin?

Beidh ceisteanna fíorspéisiúila á bplé ag an síceolaí Oibre Paul Marsden sa chúrsa 4 seachtaine seo, ag díriú ar mheon dearfach agus láidreacht intinne a threisiú. Gliogáil ar ainm an chúrsa chun tuilleadh eolais a fháil.


An Luan, 7 Lúnasa 2017: Uaireanta druidte le haghaidh dheireadh seachtaine saoire bainc mhí Lúnasa - Leabharlanna Mhaigh Eo

Dúnfaidh brainsí lánaimseartha Leabharlann Chontae Mhaigh Eo ar an Aoine, 4 Lúnasa ag 5.00 i.n., agus osclóidh siad arís ar an Máirt, 8 Lúnasa ag 10.00 r.n. 2017Toisc nach ionanann na huaireanta oscailte sna leabharlanna uile, ba chóir teagmháil a dhéanamh le do bhrainse féin chun sonraí beachta na leabharlainne áirithe sin a fháil, nó cuir fios ar cheanncheathrú na leabharlainne.


25 Lúnasa 2017: Léachtaí Béaloidis i Leabharlann Mhaigh Eo - Leabharlanna Mhaigh Eo

Éist le bealaí ar féidir leat cuidiú le hoidhreacht chultúir na hÉireann a chaomhnú, bíodh sé trascríobh a dhéanamh ar bhéaloideas ó na 1930í le meitheal dúchas.ie nó taifead a dhéanamh ar mhionlogainmneacha le meitheal logainm.ie. 


Sonraí ar fáil ó do Leabharlann áitiúil: Tréimhse Dhúnta don Nollaig, 2017 - Leabharlann Chontae Mhaigh Eo

Dúnfaidh Leabharlann Chontae Mhaigh Eo don Nollaig ar an Aoine, 22 Nollaig 2017 ag 5 i.n., agus osclóidh sí arís ar an Máirt, 2 Eanáir 2018.  Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil maidir lena gcuid socruithe féin don Nollaig.  Guímid Nollaig shona is athbhliain faoi mhaise ar ár gcuid custaiméirí uile.


28 Meán Fómhair ar aghaidh: Cliseadh sealadach ar chóras ríomhphoist na leabharlainne - Leabharlann Chontae Mhaigh Eo

De thoradh deacrachtaí IT, níl córas ríomhphoist Leabharlann Mhaigh Eo ag obair faoi láthair. Táimid ag déanamh ár ndícheall an fhadhb seo a réiteach a luaithe agus is féidir, agus gabhaimid leithscéal má chuireann sé isteach ort ar bhealach ar bith.Is féidir sonraí malartacha teagmhála don leabharlann a aimsiú ar www.mayolibrary.ie/ga/AimsighBrainse.


Deardaoin, 20 Iúil 2017: Little Gem Puppets le Carmel Balfe - Leabharlann Chrois Mhaoilíona

Little Gem Puppets agus Carmel Balfe ag filleadh ar Leabharlann Chrois Mhaoilíona le seó puipéad eile lán le siamsa is spraoi. Beidh dhá thaispeántas den seó fíorthaitneamhach seo ar siúl sa leabharlann, an chéad cheann acu ag tosú ag meánlae agus an dara ceann ag tosú ag 1.00 i.n. Tá sé feiliúnach do pháistí suas le hocht mbliana d'aois, agus tá cead isteach SAOR IN AISCE. Ní mór clárú lena aghaidh.


16 Meitheamh - 14 Iúil 2017: Tracing the Sublime ~ taispeántas pictiúr agus grianghraf d’áiteanna feadh Shlí an Atlantaigh Fhiáin. - Leabharlann Bhéal an Átha

‘Tracing the Sublime’ is teideal don taispeántas pictiúr agus grianghraf seo leis an ealaíontóir áitiúil Charlotte Lavelle a léiríonn radharcanna feadh Shlí an Atlantaigh Fhiáin.


27 Meitheamh 2017: Seimineár ar an bhFéinfhoilsitheoireacht, Leabharlann Bhéal an Átha - Leabharlann Bhéal an Átha

Seimineár spreagúil faoin bhféinfhoilsitheoireacht a bheidh ina dhíol spéise d’éinne a bhfuil dúil sa scríbhneoireacht acu nó a bhfuil ábhar leabhair acu. 


An Luan, 12 Meitheamh 2017: Strolling Through Ulysses! le Robert Gogan - Leabharlann Chaisleán an Bharraigh

Taispeántas gairsiúil graosta easurramach lán le spraoi is ea Strolling Through Ulysses! Tugann Robert Gogan léirgeas gléineach ar shárshaothar Joyce, á gcur na gcarachtar i láthair go beo agus a gcuid rúin a ruaigeadh. Sciuirdturas é seo a ropann trí Ulysses, ag tabhairt leis an spórt agus an gáire uile is croílár don úrscéal iontach iomráiteach seo.  Saorchead isteach. Do dhaoine os cionn 16 bliana d'aois amháin.


An Satharn, 27 Bealtaine 2017: Imeacht de chuid Fhéile Chlann Lir - Mamó agus an Bradán Feasa - Leabharlann Bhéal an Mhuirthead

Mar chuid d'Fhéile Chlann Lir, féile don teaghlach uile, beidh seó puipéad le Carmel Balfe ó Little Gem Puppeteer ar siúl i Leabharlann Bhéal an Mhuirthead. Beir leat do pháistí chun éisteacht agus breathnú ar an bhfinscéal seo faoi Granny and the Salmon of Knowledge. Ócáid saor in aisce is ea seo agus beidh fáilte roimh chách.  Tá tuilleadh eolais ar leathanach facebook Leabharlann Mhaigh Eo.


Dé Luain, 13 Feabhra 2017: How to be Creative le Michael Atavar - Leabharlann Chaisleán an Bharraigh

Céard a theastaíonn le bheith cruthaitheach? Cé as a dtagann smaointe maithe? Conas a thosaíonn tú ar an smaonteoireacht? Is féidir tabhairt faoi dhúshlán na cruthaitheachta leis an léacht aonuaire seo i Leabharlann Chaisleán an Bharraigh ar an Luan, 13 Feabhra.  Is cuma pé acu go n-óíbrionn tú in earnáil an ghnó nó go bhfuil tú i do bhall d'fhoirne, nó b'fhéidir go bhfuil dúil phearsanta agat a bheith níos cruthaithí, cuideoidh an léacht seo leis an gcruthaitheacht a mhúscailt ionat.

Tá sé saor in aisce agus cuirfear fáilte roimh chách.


Dé Sathairn, 21 Eanáir 2017: Back in Balance - Leabharlann Chaisleán an Bharraigh

Seo léacht saor in aisce dar teideal 'Back in Balance', a bheidh bunaithe ar an Alexander Technique. Gheobhaidh tú uaidh scileanna praiticiúla a chuidíonn le:

Seisiún eolais saor in aisce é seo, agus cuirfear fáilte roimh chách.


Dé Máirt, 1 Samhain 2016: Roald Dahl 100 - Leabharlann Bhéal an Mhuirthead

Ba mhór againn tú a bheith linn i Leabharlann Bhéal an Mhuirthead chun Roald Dahl 100 a cheiliúradh in éineacht le Áras Inis Gluaire.  Tráthnóna scéalaíochta atá i ndan dúinn, chomh maith le léiriú Matilda, an scannán iontach sin de chuid Roald Dahl, bronnadh duaiseanna, agus tig leat bréagéide a chaitheamh fiú más maith leat! Tá pacáistí comórtais ar fáil anois ón Leabharlann agus ó Áras Inis Gluaire.


An Chéadaoin, 7 Eanáir 2015: Seoladh Scéim Léitheoireachta Sláintiúla - Leabharlann Bhéal an Átha

Seoladh Scéim Léitheoireachta Sláintiúla Mhaigh Eo i Leabharlann Bhéal an Átha le déanaí. Is éard atá i gceist leis an scéim seo ná raon leathan leabhar féinchabhrach ar raidhse deacrachtaí coitianta síceolaíocha, mothúchánacha agus tuismitheoireachta a chur ar fáil agus a chur chun cinn. Léigh a thuilleadh faoi...


Samhain 2014: Dámhachtain um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil gnóthaithe ag Leabharlann Mhaigh Eo - Leabharlann Mhaigh Eo

Tá gradam Leabharlann na Bliana de chuid na nDámhachtainí um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil, urraithe ag Chambers Ireland, gnóthaithe ag Leabharlann Chontae Mhaigh Eo.  Ba í an Scéim Iasachta Uirlisí Ceoil a thuill an gradam seo don Leabharlann, scéim a ligeann d'éinne sa chontae uirlis cheoil a fháil ar iasacht óna leabharlann áitiúil ar feadh sé mhí.  Tá an scéim seo faoi stiúir na leabharlainne agus á mhaoiniú ag Music Generation Mhaigh Eo, comhpháirtíocht bunaithe ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo.


4-17 Márta, amharc ar an gclár imeachtaí: Seachtain na Gaeilge i Leabharlanna Mhaigh Eo - Leabharlanna Mhaigh Eo

Is féile í Seachtain na Gaeilge a spreagann úsáid theanga agus chultúr na Gaeilge. Is cuma más cainteoir dúchais nó foghlaimeoir nua atá ionat bain triail as! Tá go leor ar siúl i Leabharlanna Mhaigh Eo le haghaidh Seachtain na Gaeilge, le páistí ó bhunscoileanna áitiúla ag baint sult as seisiúin scéalaíochta le Sheena Duddy, ag glacadh páirte i gCeardlanna Lámhchleasaíochta le Ciarán Sinclair agus ag baint sult as seónna puipéid le Little Gem Puppets.


Mí Mheán Fómhair: Déanfar comóradh ar Fhrithdhúnadh Mór 1913 i Maigh Eo - Leabharlann Chontae Mhaigh Eo

Eagrófar sraith imeachtaí i mí Mheán Fómhair i gContae Mhaigh Eo chun comóradh a dhéanamh ar an bhFrithdhúnadh Mór i 1913. Ina measc seo beidh leabhair á ndáileadh saor in aisce, léamhanna, léachtaí agus comórtas do scoileanna. Gliogáil ar an nasc thuas chun liosta iomlan na n-imeachtaí a fheiceáil.  Beidh na himeachtaí uile soar in aisce agus á n-eagrú ag Coiste na Comhairle um Straitéis Chuimhneacháin.


Déardaion, 25 Aibreán 2013: Michael Longley i Leabharlann Chluain Cearbán - Leabharlann Chluain Cearbán

Tá Michael Longley ar na filí is mó le rá in Éirinn; is as Béal Feiriste ó dhúchas é agus tá breis is dhá chnuasach déag d'fhilíocht foilsithe aige. Is iomaí duais atá buaite aige agus gradam bronnta air le linn a shaoil. 

Bí linn i Leabharlann Chluain Cearbán Déardaoin 25 Aibreán agus tapaigh an deis duine de na filí is fearr in Éirinn a chloisteáil.  Tá líon na spásanna teoranta, agus ba cheart teacht go luath chun suíochán a fháil.  Tosaíonn an léamh ar 7.30 i.n.


An Luain, 22 Aibreán 2013: Seoladh Áis Leabharlainne Music Generation Mhaigh Eo - Leabharlann Chaisleán an Bharraigh

Bígí linn i Leabharlann Chaisleán an Bharraigh ar an Luain, 22 Aibreán!  Tá fáilte roimh chách chuig seoladh Áis Leabharlainne Music Generation Mhaigh Eo agus Banc Uirlisí Fhóram Pobail an Chontae ag an Taoiseach Enda Kenny ag 7.00 i.n.  Beidh ceol den scoth le cloisteáil ar an oíche ag Drumadóirí Choill an Chorráin agus baile de Bhuíon Traidisiúnta Music Generation Mhaigh Eo.


26 Márta 2013: Leabharlann Nua Bhéal Átha na Muice - Leabharlann Bhéal Átha na Muice

Leabharlann álainn úr oscailte ag Comhairle Contae Mhaigh Eo i mBéal Átha na Muice.

Breathnaigh ar ghriangraif d'oscailt na Leabharlainne nua.

Uaireanta nua oscailte agus sonraí teagmhála.


Dé Sathairn, 20 Deireadh Fómhair: Cuirfear fáilte Uí Cheallaigh romhat ag Seoladh ‘Spidey’ - Leabharlann Bhaile an Róba

Seolfaidh Colmán Ó Raghallaigh, buaiteoir Gradam CBI 2012 mar aitheantas don sáréacht atá déanta aige ar son Leabhar do Pháistí in Éirinn, an chéad leabhar pictiúr de chuid Carmel Uí Cheallaigh (née Maloney) "Spidey" i Leabharlann Bhaile an Róba, Dé Sathairn 20ú Deireadh Fómhair ag 4.00i.n.


faoin Aoine, 21 Meán Fómhair: Moltaí á lorg do 'Poetry Tree' Crann Filíochta Inspioráidí

- Leabharlanna Mhaigh Eo

Cuireann sé lúcháir ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, ar an tSeirbhís Leabharlainne agus ar Artsquad, Lá Éigse Éireann a cheiliúradh ar an Déardaoin, 4 Deireadh Fómhair 2012.

Tá Artsquad Mhaigh Eo i mbun Crann Filíochta a dhearadh, ag baint leasa as bua na cruthaíochta atá acu go léir. Táimid ag lorg moltaí ón bpobal anois i dtaobh filíocht inspioráideach le cur ar an gcrann. Is é an Aoine, 21 Meán Fómhair an spriocdháta chun moladh a dhéanamh.


Dé Céadaoin 23 Bealtaine: Léamh le hEoghan Mac Giolla Bhríde - Leabharlann Chaisleán an Bharraigh

Tá áthas mór ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo Eoghan Mac Giolla Bhríde a fhógairt mar Scríbhneoir Cónaithe Mhaigh Eo 2012. Mar chuid den chónaitheacht tabharfaidh Eoghan léamh poiblí dá chuid saothar i Leabharlann Chaisleán an Bharaigh Dé Céadaoin 25 ú Bealtaine ag 7. Cuirfear fáilte Uí Cheallaigh roimh gach éinne freastal ar an ócáid saor in aisce seo.


5 - 17 Márta: Seachtain na Gaeilge i Leabharlanna Mhaigh Eo - Leabharlanna Mhaigh Eo

Is féile í Seachtain na Gaeilge a spreagann úsáid theanga agus chultúr na Gaeilge. Is cuma más cainteoir dúchais nó foghlaimeoir nua atá ionat bain triail as! Tá go leor ar siúl i Leabharlanna Mhaigh Eo le haghaidh Seachtain na Gaeilge, le páistí ó bhunscoileanna áitiúla ag baint sult as seisiúin scéalaíochta le Sheena Duddy agus ag glacadh páirte i gCeardlann Drámaíochta le Rosaleen Ní Shúileabháin agus Lochlann Ó Mearáin ó Ros na Rún.


Déardaoin 28 Aibreán: Ceol Traidisiúnta i Leabharlann Chlár Chlainne Mhuiris
- Leabharlann Chlár Chlainne Mhuiris

Beidh duine de na ceoltóirí traidisiúnta is fearr sa tír, Oisín Mac Diarmada as Co. Shligigh, ag casadh i Leabharlann an bhaile i gClár Chlainne Mhuiris ar an Déardaoin an 28 Aibreáin ag a 8.30 in.


5ú-17ú Márta: Seachtain na Gaeilge 2011 - Leabharlanna Chontae Mhaigh Eo

Tá Seachtain na Gaeilge chugainn arís agus tá súil againn go mbeidh spraoi agus craic ag cách. Tugann Seachtain na Gaeilge deis do dhaoine pé Gaeilge atá acu á úsáid agus tá súil againn go ndéanfar sin! 


An tríú Máirt den mhí de ghnáth, ach déan teagmháil leis an mbrainse le bheith cinnte: Club Leabhar Bhéal an Mhuirthead - Leabharlann Bhéal an Mhuirthead

An dtaitníonn leabhair agus léitheoireacht leat? Ní bhuailfeadh an diabhal do scíth a ligint le leabhar maith, agus má tá tú den tuairim chéanna tuige nach dtiocfá linn chuig Club Leabhar Bhéal an Mhuirthead i gcomhair plé taitneamhach agus spéisiúil le daoine eile a bhfuil dúil acu sna leabhair! Cuirfear fáilte roimh baill nua i gcónaí. Is é Small Island Adventures le Andrea Levy an leabhar a bheidh faoi chaibidil i mí Feabhra 2015.