You are here: Library Home > What's On

What's On

Caint as Bheartas Teanga - CANCELLED (Leabharlann Chaisleán an Bharraigh)

Date(s): Dé Céadaoin 9ú Márta, 2011 1.00 - 1.15PM

For More Information, Contact:


Email: gaeilge@mayococo.ie
Phone: 087 697 2922

Details:

Tá taighde dochtúireachta déanta ag Laoise Ní Dhúda BA, MA (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) ar fheidhmiú an bheartais teanga i gceantar Gaeltachta trí mheán na heitneagrafaíochta. Sa chaint seo tabharfar léargas eimpíreach agus coincheapúil ar mhúnla Spolsky i leith an bheartais teanga (.i. cleachtas teanga, creideamh teanga, bainistíocht teanga) sa Bhreacbhaile.

Laoise Ní Dhúda BA, MA (NUIG) has carried out doctoral research on the implementation of language policy in a Gaeltacht area. This talk will offer an empirical and conceptual insight into Spolskly’s model of Language Policy (i.e. language practices, beliefs and management).

CANCELLED

View All Library Events